شانل عرض3

۲۰۵,۹۰۰ تومان ۱۵۹,۹۰۰ تومان

-22%

مصرف : دکور پرده

عرض : 280 سانت

قوانین زیر در حال کار هستند:
  • سبد خرید باید حداقل۴۰۰,۰۰۰ تومان مورد را داشته باشد
صاف
تعداد/متراژ
مقایسه
شانل ساده

00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 48, 49, 50