جیر خاویاری عرض3

۲۰۴,۸۰۰ تومان ۱۵۶,۵۰۰ تومان

-24%

مصرف : دکور پرده

عرض : 280 سانت

صاف
تعداد/متراژ
مقایسه
شناسه نامشخص دسته بندی: ,
جیر خاویاری

1816, 1860, 1926, 1952, 2501, 2502, 4305, 4606, 4704, 4835, 4855, 5105, 5117, 5401, 5409, 5706, 5707, 5902, 6125, 6127, 6940, 7113, 7126, 7127, 7129, 7130, 7522, 7810, 7814, 8001, 8311, 8506, 8814, 9406, 9513