دسته بندی نشده

اندازه گیری برای خرید پارچه

اندازه گیری برای خرید پارچه

عرض پارچه های پرده ای و زیر پرده ای اکثرا مابین 280 الی 300 سانت هستند و در راستای ارتفاع پرده های نصب شده قرار می گیرند و برای خرید نسبت به عرض و پهنای پنجره ها باید محاسبه گردد.

ولی عرض پارچه های ضخیم و دکوری ( به غیر از ساده جات ) اکثرا بین 140 الی 150 سانت است که باید نسبت به ارتفاع پنجره و یا درگاه محاسبه کرد .

مدل پرده ها همراه با دکوری از لحاظ نوع نصب دو مدل هستند 

1-  پرده برروی یک میل پرده و دکوری روی یک میل پرده جدا گانه جلوی پرده و دو طرف پنجره و پرده قرار می گیرد.

دکوری می تواند بصورت پانچ یا مدل دار باشد.

متراژ پارچه مورد نیاز برای خرید در این مدل :

آستری (زیر پرده ای) = اندازه عرض پنجره (صاف نصب می شود و نیاز به چین ندارد)+ 20 سانت اضافه تر برای پوشش  کمی دو طرف روی دیوار + 10 سانت برای دوخت لبه ها

اندازه عرض پنجره + 30 سانت = متراژ پارچه آستری مورد نیاز برای دوخت

پرده  =  بدلیل دوخت چین دار و نیاز به لبه بیشتر برای پوشش کمی روی دیوار ابتدا 20 سانت به عرض پنجره اضافه کرده و سپس سه برابر می کنیم و در آخر10 سانت برای دوخت لبه ها در نظر می گیریم.

((اندازه عرض پنجره + 20 سانت) * 3 ) + 10سانت = متراژ پارچه پرده ای مورد نیاز برای دوخت

مثلا اگرعرض پنجره 2 متر یا 200 سانت باشد :
((200+20)*3 ) + 10 = 670 سانت

دکوری کناری پرده  =

  • برای پنجره : حد فاصله  10 الی 15 سانت پایین تر از پنجره (برای روی دیوار) تا محل نصب میل پرده  + 10 سانت برای دوخت پانچ یا 50 سانت برای دوخت مدل دار .

حدفاصل 15 سانت پایین تر از پنجره تا میل پرده + 10 سانت دوخت پانچ (یا 50 سانت دوخت مدل دار)= متراژ پارچه دکوری مورد نیاز برای دوخت

  • برای درگاه : حد فاصله زمین تا میل پرده + 10 سانت برای دوخت پانچ (یا 50 سانت برای دوخت مدل دار ).

نکته : 

در صورتی که پنجره در عمق دیوار قرار دارد و پرده ها داخل عمق دیوار قرار می گیرند نیاز به اضافه کردن اندازه های بیشتر برای روی دیوار نیست.

2- پرده و دکوری بر روی یک میل پرده نصب می شود که این مدل مخصوص پرده های پانچ می باشد.

متراژ پارچه مورد نیاز برای خرید در این مدل :

در این نوع نصب بستگی به فضایی که مورد نیاز است تا پرده یا دکوری پوشش دهد ، پارچه نیاز است .

آستری (زیر پرده ای) = اندازه عرض پنجره (زیرا صاف نصب می شود و نیاز به چین ندارد) + 10 سانت برای دوخت لبه ها .

اندازه عرض پنجره + 30 سانت = متراژ پارچه آستری مورد نیاز برای دوخت

پرده اصلی  =  3 برابر اندازه عرض یا پهنایی که نیاز داریم تا پرده اصلی بپوشاند + 10 سانت برای دوخت لبه ها .

(اندازه پهنای پوششی مورد نیاز * 3 ) + 10سانت = متراژ پارچه مصرفی مورد نیاز برای دوخت

دکوری کناری پرده = حد فاصل زمین یا 15 سانت پایین تر از پنجره تا محل نصب میل پرده + 10 سانت برای دوخت پانچ و لبه پایین .

حدفاصل زمین و یا 15 سانت پایین تر از پنجره تا میل پرده + 10 سانت دوخت پانچ = متراژ پارچه دکوری مورد نیاز برای دوخت

نکته :

  1. با توجه به اینکه عرض اکثر پارچه های دکوری 140 الی 150 سانت هستند ، پس از دوخت پهنای 50 الی 60 سانت در حالت جمع شدن چین و نهایت 80 سانت در حالت باز شدن را پوشش می دهند . بنابراین در صورتی که نیاز به پوشش با پهنای بیشتر دارید باید دو برابر و یا پارچه ای با عرض 3 متر سفارش دهید.
  2. برای متراژ مورد نیاز پرده وسط ابتدا مجموع پهنای پوششی دکوری ها را از پهنای کل پنجره یا درگاه کم کرده و سپس محاسبه کنید

مثلا پنجره با عرض 200 سانت و ارتفاع 250 سانت ما در این مدل نیاز داریم پوشش دهیم .

با توجه به اینکه هر طرف دکوری در حالت پر چین 60 سانت را پوشش می دهد ، پس دو طرف دکوری ها در مجموع 120 سانت را پوشش می دهند که اگر از 200 سانت عرض پنجره کم کنیم 80 سانت باقی می ماند و برای پوشش این متراز پهنا نیاز به سه برابر پارچه یعنی 240 سانت پارچه پرده ای و همچنین برای پارچه دکوری با توجه به ارتفاع 250 سانتی نیاز به 250 سانت  می باشد.

البته 10 سانت بیشتر برای دوخت باید در نظر گرفته شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *