شانل پتینه طرح ایتالی

تومان۲۶۲.۰۰۰
عرض پارچه : 140 الی 150 سانت نصب : دکوری دو طرف پرده

شانل پتینه طرح رومی

تومان۲۸۸.۵۰۰
عرض پارچه : 140 الی 150 سانت نصب : دکوری دو طرف پرده

شانل طرح پتینه

تومان۳۴۷.۰۰۰
عرض پارچه : 140 الی 150 سانت نصب : دکوری دو طرف پرده

مخمل شانل 910

تومان۴۲۹.۹۰۰
جنس پارچه : مخمل شانل عرض پارچه : مابین 140 الی 145 سانت قابل توجه : لطفا قبل از وارد

مخمل شانل 966

تومان۴۷۸.۹۰۰تومان۵۳۹.۷۰۰
  • جنس : مخمل شانل
  • عرض پارچه : 140 الی 145 سانت
قابل توجه : لطفا قبل از وارد نمودن متراژ گزینه رنگ و نگین را انتخاب کنید

مخمل شانل 979

تومان۴۷۸.۹۰۰تومان۵۳۹.۷۰۰
  • جنس : مخمل شانل
  • عرض پارچه : 140 الی 145 سانت
قابل توجه : لطفا قبل از وارد نمودن متراژ گزینه رنگ و نگین انتخاب کنید

مخمل شانل 985

تومان۳۴۰.۰۰۰تومان۳۸۶.۳۰۰
  • جنس : مخمل شانل
  • عرض پارچه : 140 الی 145 سانت
قابل توجه : لطفا قبل از وارد نمودن متراژ گزینه رنگ و نگین را انتخاب کنید

مخمل طلاکوب الیزه

تومان۳۲۵.۰۰۰
مخمل کالیفرنیا طلاکوب
  • عرض 1/5 متر
  • مناسب دکوری و گوشه پرده