شانل عرض3

۲۰۵,۹۰۰ تومان ۱۵۹,۹۰۰ تومان

-22%

مصرف : دکور پرده

عرض : 280 سانت

صاف
تعداد/متراژ
مقایسه
شناسه نامشخص دسته بندی: ,
شانل ساده

00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 48, 49, 50