گونی بافت عرض3

۱۷۶,۰۰۰ تومان ۱۳۶,۰۰۰ تومان

-23%

مصرف : دکور پرده

عرض : 280 سانت

صاف
تعداد/متراژ
مقایسه
شناسه نامشخص دسته بندی: ,
رنگ گونی بافت

1816, 2501, 2502, 3000, 3309, 3610, 3902, 4305, 4509, 4606, 4607, 4704, 4830, 5105, 5117, 5401, 5706, 5707, 5902, 6940, 7113, 7125, 7126, 7127, 7129, 7130, 7502, 7512, 7513, 7517, 7519, 7806, 7809, 7810, 7811, 8001, 8311, 8506, 8507, 8814, 9406, 9513