نمایش 1–18 از 82 نتیجه

تور صدفی ترک 18127

تومان۴۰۳.۴۰۰
  • جنس : تور صدفی
  • ارتفاع : مابین 280 الی 290 سانت
  • مصرف : سه برابر عرض پنجره

تور صدفی ترک 18153

تومان۴۰۳.۴۰۰
  • جنس : تور صدفی
  • ارتفاع : مابین 280 الی 290 سانت
  • مصرف : سه برابر عرض پنجره

تور قابی 12140

تومان۷۸۸.۰۰۰

قابل توجه : مصرف پارچه نسبت به اندازه درگاه  1/5 برابر می باشد
بصورت فلت نیز می توان استفاده کرد

تورقابی 1249

تومان۷۵۳.۰۰۰

قابل توجه : مصرف پارچه نسبت به اندازه درگاه 1/8 برابر می باشد